Taksometri

Transportlīdzekļi konstruēti un izgatavoti pasažieru pārvadāšanai un tiek klasificēti kā M1. Tajos papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk kā 8 pasažieru sēdekļi.

Starp M1 un M2 kategoriju transportlīdzekļiem ir ļoti atšķirīga sēdekļu testu programma. M1 auto sēdekļiem testos ir jāiztur divreiz lielāka slodze, kā arī jāveic papildus dinamiskais tests. Šai kategorijai ir nepieciešams instalēt izturīgākus un spēcīgākus sēdekļus nekā autobusos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------